GSM/3G/LTE směrová anténa Poynting XPOL-A0002 8 dB, 650-2700MHz, 2x SMA-m, 2x kabel 5m Zobrazit větší

GSM/3G/LTE směrová anténa Poynting XPOL-A0002 8 dB, 650-2700MHz, 2x SMA-m, 2x kabel 5m

Na dotaz

<p>Venkovn&iacute; / vniřn&iacute; směrov&aacute; v&yacute;konn&aacute; Cross-Polarised ant&eacute;na (2 intern&iacute; ant&eacute;ny s opačnou polarizac&iacute;) pro uchycen&iacute; na stož&aacute;r nebo na zeď, optim&aacute;ln&iacute; pro LTE v oblastech se &scaron;patn&yacute;m př&iacute;jmem. Dvě ant&eacute;ny podporuj&iacute; Receiver Diversity / MiMo - v&yacute;razně kvalitněj&scaron;&iacute; sign&aacute;l. &Scaron;irokop&aacute;smov&eacute; proveden&iacute; 650-2700MHz (650-960, 1710-2170, 2500-2700 MHz), zisk 8-9dB. Dvojit&yacu

Více informací

3 224 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

<p><strong>Extern&iacute; / intern&iacute; v&scaron;esměrov&aacute; ant&eacute;na s kř&iacute;žovou polarizac&iacute; optim&aacute;ln&iacute; pro LTE v oblastech se slab&yacute;m př&iacute;jmem. Dvě integrovan&eacute; ant&eacute;ny s opačnou polarizac&iacute; podporuj&iacute; Receiver Diversity / MiMo a t&iacute;m zaji&scaron;ťuj&iacute; kvalitn&iacute; sign&aacute;l. Ant&eacute;na je dod&aacute;v&aacute;na s n&iacute;zko&uacute;tlumov&yacute;m 5m kabelem zakončen&yacute;m SMA-m konektorem.</strong><br /><br /><span>Tato ant&eacute;na je určena pro m&iacute;sta se slab&yacute;m sign&aacute;lem, kde mej&iacute; běžn&eacute; routery, nemo moduly probl&eacute;m s připojen&iacute;m. Umožn&iacute; uchycen&iacute; na stož&aacute;r nebo na zeď. M&aacute; kompaktn&iacute; rozměry a nab&iacute;z&iacute; rychlou mont&aacute;ž.</span><br /><span>Firma Poynting vyr&aacute;b&iacute; ant&eacute;ny nejvy&scaron;&scaron;&iacute; kvality. Vodotěsn&eacute; kvalitn&iacute; proveden&iacute; umožn&iacute; instalaci kamkoliv (i vně budovy) a je garanc&iacute; dlouh&eacute; životnosti produktu. Pokryt&iacute; prakticky v&scaron;ech běžně využ&iacute;van&yacute;ch komunikačn&iacute;ch p&aacute;sem je dal&scaron;&iacute; ochranou investice do budoucna.</span><br /><span>Použit&iacute; ant&eacute;ny ze jm&eacute;na u LTE v&yacute;razně zv&yacute;&scaron;&iacute; komunikačn&iacute; rychlost. Ant&eacute;ny s kř&iacute;žovou polarizac&iacute; jsou v&yacute;hodněj&scaron;&iacute;, než separ&aacute;tně um&iacute;stěn&eacute; dvě jednoduch&eacute; ant&eacute;ny (jednodu&scaron;&scaron;&iacute; manupulace, men&scaron;&iacute; n&aacute;roky na prostor) a při dostatečně vysok&eacute; &uacute;rovni izolace obou ant&eacute;nn&iacute;ch portů je to skutečně v&yacute;konn&eacute; ře&scaron;en&iacute;. V&yacute;robce Poynting použ&iacute;v&aacute; svou ověřenou technologii v&yacute;roby a obě intern&iacute; ant&eacute;ny jsou dostatečně nez&aacute;visl&eacute; (což je v řadě př&iacute;padů důležitěj&scaron;&iacute; než deklarovan&yacute; zisk).</span><br /><br /><span>Ant&eacute;na pokr&yacute;v&aacute; p&aacute;sma 790 &ndash; 960, 1710 &ndash; 2200, 2500 &ndash; 2700 MHz a poskytuje zisk 8-9dB.</span><br /><span>Použit&yacute; SMA konektor je běžně využ&iacute;van&yacute; v &scaron;irok&eacute; řadě routerů. V př&iacute;padě jin&eacute;ho konektoru lze použ&iacute;t kr&aacute;tk&yacute; pigtail.</span><br /><span>Sign&aacute;l z obou ant&eacute;m je přiv&aacute;děn z ant&eacute;nn&iacute;ho boxu dvěma n&iacute;zko&uacute;tlumov&yacute;mi kabely. Pro maxim&aacute;ln&iacute; kvalitu sign&aacute;lu a minimalizaci potenci&aacute;ln&iacute;ch přechodů nejsou u ant&eacute;ny použity připojovac&iacute; konektory a kabel je připojen př&iacute;mo.</span></p>
<p><strong>Důvody proč si vybrat ant&eacute;ny Poynting:</strong> <br />- kvalitn&iacute; proveden&iacute;&nbsp;outdoor ant&eacute;ny s vysokou životnost&iacute; a odolnost&iacute; <br />- garantovan&yacute; zisk v cel&eacute;m frekvenčn&iacute;m rozsahu &nbsp; <br />&nbsp;&nbsp; jedn&aacute; se o RE&Aacute;LN&Yacute; MĚŘEN&Yacute; ZISK &nbsp; <br />&nbsp;&nbsp; dostupn&eacute; jsou grafy z&aacute;vislosti zisku na frekvenci <br />- využit&iacute; n&iacute;zko&uacute;tlumov&eacute;ho kabelu HDF-195 (ne levn&yacute; RG-58) <br />- př&iacute;m&eacute; připojen&iacute; do ant&eacute;ny bez konektorů &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp;minimalizace ztr&aacute;t i probl&eacute;mů na konektoru <br />- &scaron;irokop&aacute;smov&aacute; ant&eacute;na je ochrana investice &nbsp; <br />&nbsp;&nbsp; ant&eacute;ny pokr&yacute;vaj&iacute; mobiln&iacute; p&aacute;smo pro v&scaron;echny technologie vč. p&aacute;sem 800MHz a 2600MHz (nově budovan&eacute; LTE) <br /><span style="text-decoration: underline;">V&yacute;sledkem je, že ant&eacute;ny Poynting na rozd&iacute;l od řady jin&yacute;ch levn&yacute;ch "high gain" ant&eacute;n skutečně funguj&iacute;!</span> <br /><br /><span>Ant&eacute;na XPOL-A0001 je vhodn&aacute; pro oblasti s poměrně dobr&yacute;m LTE sign&aacute;lem, model XPOL-A0002 je určen pro oblasti se slab&yacute;m sign&aacute;lem.</span></p>
<table>
<tbody>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td colspan="2">
<div align="left"><span class="textsilne">Technick&aacute; specifikace:</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#bacbe9"><span style="color: #000000;">&nbsp;Zisk max.</span></td>
<td bgcolor="#eeeeee"><span style="color: #000000;">&nbsp;8-9dBi</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#bacbe9"><span style="color: #000000;">&nbsp;Polarizace</span></td>
<td align="left" bgcolor="#eeeeee"><span style="color: #000000;">&nbsp;<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">+-45<span style="color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;">&deg;</span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#bacbe9"><span style="color: #000000;">&nbsp;Impedance</span></td>
<td align="left" bgcolor="#eeeeee"><span style="color: #000000;">&nbsp;50 ohmů (nomin&aacute;ln&iacute;)</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#bacbe9"><span style

30 Ostatní výrobky ve stejné kategorii: