Nejprodávanější produkty

Kategorie

Informace

Výrobci

Novinky

Naše prodejny

Naše prodejny

Naše kamenná prodejna - Zámecká 25, Moravský Krumlov

Ochrana osobních údajů GDPR

 

7. Ochrana osobních údajů GDPR

Tímto udělujete souhlas Pavel Nič, DiS. – eshop DigiZona.cz, IČ 69643997, Sportovní 1782, Moravský Krumlov 67201,e-mail: info@satzona.cz, tel:604368131 (dále jen „Správce“) se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

7.1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení,

poštovní adresa,

emailová adresa,

telefonický kontakt,

číslo bankovního účtu.

7.2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

- Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

- Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

- Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

- Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

- Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

- Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

- Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

- Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

- Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

- Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.